Skip to main content
Electrolux | Help and Support

На дисплея се показват съобщения за грешка С3 и AL4

Грешките С3 и AL4 указват теч и/или събиране на вода в основата на уреда.

  • Спрете захранването с вода на уреда, за да предотвратите наводнение.
  • Свържете се с упълномощен сервизен център.