Skip to main content
Electrolux | Help and Support

На дисплея на съдомиялната е изписано Blo

Съобщението Blo показва, че е задействано заключването за безопасност на деца (Blocking (Блокировка). За да деактивирате, едновременно натиснете бутоните Short (Кратка) и Prewash (Предварително измиване).

Вижте ръководството на потребителя за подробна информация по отношение на функцията.