Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Хладилникът с камера показва линия (—) на дисплея

 

Въпрос 
  • Дисплеят на хладилника показва тирета (—)
  • Температурата в хладилника е по-ниска от 0 °C
Приложимо към 
  • Хладилник с камера
  • Хладилник
Решение 

1. Проверете дали уредът се охлажда правилно
Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно. Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане). По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
Регулирайте температурата като завъртите температурния регулатор или чрез контролния панел.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център
Ако предложението по-горе не реши проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.