Skip to main content
Electrolux | Help and Support

По страните и ръбовете на фризера има скреж или лед

Обичайно количество лед и конденз в чекмеджетата на фризера

Нормално е във фризерите да се образува скреж и лед.

Ледът се образува, когато се отваря вратата на фризера, което позволява навлизането в уреда на влажен въздух.

Този лед може да бъде отстранен чрез размразяване на фризера.

Вратата на фризера отваря ли се често или дали тя не е оставена отворена за дълъг период от време?

Ако вратата на фризера е оставена отворена за дълъг период от време или тя се отваря прекалено често, притокът на влажен въздух, в резултат на това, може да предизвика кондензиране на влагата, което накрая ще доведе до образуването на лед. Избягвайте да оставяте вратата на фризера отворена за дълги периоди от време.

По този начин ще пестите и енергия.

Този лед може да бъде отстранен чрез размразяване на фризера.

Опитвали ли сте да размразявате фризера?

Фризерът трябва да се размрази, когато слоят лед по страните достигне до дебелина от около 10–15 мм.

Ще Ви бъде по-лесно да размразите фризера, когато той е празен или в него има само няколко артикула.

Отстранете леда по следния начин:

  1. Изключете уреда.
  2. Извадете хранителните продукти от фризера, увийте ги в няколко пласта вестници и ги поставете на хладно място.
  3. Оставете вратата отворена, извадете тапата от отвора за източване и съберете водата в тавичка. Използвайте стъргалка за бързо отстраняване на леда.
  4. Когато приключите с размразяването, избършете добре вътрешната страна на фризера и поставете отново тапата в отвора за отцеждане.
  5. Включете уреда.
  6. Задайте контролния програматор за температурата на най-ниската температура и оставете уреда при тази настройка за два до три часа.                      
  7. Поставете обратно храната във фризера.

Никога не използвайте метални предмети за изстъргването на леда. Те могат да повредят уреда. Не използвайте механични инструменти или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен ако те не са препоръчани от производителя. Ако температурата на замразените хранителни продукти се повиши по време на размразяването, тяхната годност може да бъде намалена.

Правилно ли е поставено уплътнението на вратата? Дали то не е повредено?

Внимателно проверете уплътнението на вратата.

Ако уплътнението на вратата е повредено или не е на място, температурата във фризера ще се повиши и ще се образува голямо количество лед и конденз. Това може да предизвика аларма на дисплея, светването на предупредителен светодиод или звукова аларма.

Тези аларми указват, че вътрешната температура е прекалено висока, за да може уредът да работи.

Гуменото уплътнение на вратата може да бъде проверено чрез парче хартия, като то бъде пъхнато между вратата и рамката. Хартията трябва да бъде задържана плътно, по цялата си дължина, когато вратата е затворена. 

Ако уплътнението на вратата е деформирано, проблемът понякога може да бъде решен чрез неговото загряване в продължение на няколко секунди със сешоар за коса, след което трябва да се опитата да изпънете гумата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не загрявайте уплътнението на вратата прекалено много, защото може да повредите както уплътнението, така и вратата.

Поддържайте уплътнението на вратата чисто и го сменете, ако по него има белези за увреждане.

По този начин ще пестите и енергия.

Ако не можете да смените уплътнението на вратата, можете да уговорите посещение от техник.

Храната съхранява ли се правилно?

Винаги съхранявайте храната, опакована във фолио или в херметически затворена кутия.

Хранителни продукти, които са оставени неопаковани, ще създадат много влага и лед в уреда.

Има ли достатъчно място около фризера?

Важно е да има достатъчно място около уреда, като по този начин се осигурява правилна вентилация.

В ръководството за потребителя или в предоставеното ръководство за монтаж ще намерите информация, свързана с вентилацията.

Например:

ИЗИСКВАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОДАВАНЕТО НА ВЪЗДУХ

  1. Поставете фризера хоризонтално на стабилна повърхност. И четирите му крака трябва да лежат на пода.
  2. Уверете се, че задната страна на уреда е на разстояние от поне 5 см от стената.
  3. Уверете се, че страните на уреда са на разстояние от поне 5 см от стената.

Температурата не е зададена правилно.

Ако температурата е зададена прекалено ниска спрямо заобикалящата среда, във фризера ще се образува много лед.

Избирането на по-висока температура, около -18 градуса C за повечето места, ще забави образуването на лед.

Тапата в отвора за отцеждане не е вкарана докрай.

Пъхнете тапата хубаво. 

Повредени панти

Ако има повредена панта, това може да е причината за проблема. 

Техник ще може да отстрани проблемите с дефектни панти.