Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Okretanje smjera otvaranja vrata

Vrata perilice rublja ne mogu se okrenuti na suprotnu stranu. Smjer otvaranja vrata perilice rublja ne može se promijeniti zbog električnih dijelova u uređaju koji se ne mogu premjestiti.